FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ताराखोला गाउँ सभामा पेश भएको स्थानीय तहको स्वास्थ्य ऐन !!! ७६/७७ 01/22/2020 - 12:24 PDF icon स्थानीय तहको स्वास्थ्य ऐन २०७६.pdf
ताराखोला गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन-२०७६ ७५/७६ 07/15/2019 - 12:29 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६ सबै.pdf
ताराखोला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७५/७६ 07/15/2019 - 12:27 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६-०७७.pdf
ताराखोला गाउँपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली । ७५/७६ 06/08/2019 - 18:37 PDF icon कार्य विभाजन नियमावली.pdf
ताराखोला गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली । ७५/७६ 06/08/2019 - 18:37 PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली.pdf
ताराखोला गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली-२०७४ ७५/७६ 06/08/2019 - 18:36 PDF icon शिक्षा नियमावली-२०७४ नयाँ.pdf
ताराखोला गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि । ७५/७६ 06/08/2019 - 18:34 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि नयाँ.pdf
ताराखोला गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि-२०७५ ७५/७६ 06/08/2019 - 18:33 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि-२०७५ नयाँ.pdf
ताराखोला गाउँपालिकाको एफ।एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) ७५/७६ 06/08/2019 - 18:32 PDF icon एफ।एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) कार्यविधि नयाँ.pdf
ताराखोला गाउँपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७४ ७५/७६ 06/08/2019 - 18:29 PDF icon बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७४.pdf

Pages