FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ताराखोला गाउँपालिकाको एकिकृत नमूना कृषि फार्म स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७७ ७७/७८ 12/16/2020 - 11:35 PDF icon एकिकृत नमूना कृषि फार्म Fffff.pdf
ताराखोला गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण कार्यविधि २०७७ !!! ७७/७८ 12/14/2020 - 14:30 PDF icon वातावरण अध्ययन र परिक्षण THIRTY ONE.pdf
ताराखोला गाउँपालिकको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ !!! ७७/७८ 12/14/2020 - 14:28 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक THIRTY.pdf
ताराखोला गाउँपालिकाक‍ो औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ !!! ७७/७८ 12/14/2020 - 14:26 PDF icon औद्योगिक ऐन TWENTY NINE.pdf
ताराखोला गाउँपालिकाको पुर्वाधार विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७६ !!! ७७/७८ 12/14/2020 - 14:25 PDF icon पूर्वाधार व्यवस्थाकन ऐन TWENTY EIGHT.pdf
ताराखोला गाउँपालिकाको कृषी विकास ऐन !!! ७७/७८ 12/14/2020 - 14:11 PDF icon कृषि विकास ऐन TWENTY SIX.pdf
ताराखोला गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७६ !!! ७७/७८ 12/13/2020 - 11:19 PDF icon सार्वजनिक, निजी साझेदारी TWENTY FIVE.pdf
ताराखोला गाउँपालिकाको संस्था ऐन !!! ७७/७८ 11/26/2020 - 11:03 PDF icon संस्था ऐन TWENTY FOUR.pdf
ताराखोला गाउँकार्यपलािकाको प्रहरी ऐन २०७६ !!! ७६/७७ 01/22/2020 - 12:24 PDF icon प्रहरी ऐन TWENTY THREE.pdf
ताराखोला गाउँपालिकाको सवारी साधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ !!! ७५/७६ 07/15/2019 - 12:29 PDF icon सवारी साधन सञ्चालन TWENTY TWO.pdf

Pages