FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान को सुचना !!!

७७/७८ 04/09/2021 - 12:07

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७७/७८ 04/09/2021 - 12:06

आौद्यीक ग्राममा जग्गा विकासको कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान समबन्धी सुचना ।

७७/७८ 03/29/2021 - 11:20

Invitation For Online Bida about Construction of five bed Community Hospital Building at Tarakhola rural Municipality Argal .

७७/७८ 03/18/2021 - 12:06

दोगाडी स्बास्थ्य चौकी भवन निर्माण बोलपत्र आहवानको सूचना !!!

७७/७८ 02/28/2021 - 10:32

Invitation For Online Bids about Construction of Five bed Community Hospital Building !!!

७७/७८ 01/13/2021 - 18:24

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना !!!

७७/७८ 01/09/2021 - 13:32

सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना !!!

७७/७८ 12/27/2020 - 08:03

Invitations For Online Bids about Fabrication of Steel Parts For Trail Bridges

७७/७८ 11/26/2020 - 12:24

सौर्य जडान बत्ती खरिद, ढुवानी तथा जडान र डोप्ता बराहखोला, सडक निर्माण सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्ववानको सूचना ।

७७/७८ 11/24/2020 - 13:00

Pages