FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation For Online Bids about Construction of Five bed Community Hospital Building !!!

७७/७८ 01/13/2021 - 18:24

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना !!!

७७/७८ 01/09/2021 - 13:32

सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना !!!

७७/७८ 12/27/2020 - 08:03

Invitations For Online Bids about Fabrication of Steel Parts For Trail Bridges

७७/७८ 11/26/2020 - 12:24

सौर्य जडान बत्ती खरिद, ढुवानी तथा जडान र डोप्ता बराहखोला, सडक निर्माण सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्ववानको सूचना ।

७७/७८ 11/24/2020 - 13:00

Invitation For Online Sealed Bids About Purchasing and Delivery Of Medicines !!!

७७/७८ 11/09/2020 - 11:32

बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

७७/७८ 09/27/2020 - 18:30

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सूचना !!!

७७/७८ 07/30/2020 - 09:49

Technical Specification of Ambulance-1 Unit

७७/७८ 07/28/2020 - 09:02 PDF icon ACFrOgCepg83JK5MSE9WJ9QdbFS4KmvbuHqLocIcrbLSq9iLU_UQ9ehUr7WO0NTVLBU_FJMRUGoMI5dAXq1FjPuv2sumxtiIh1y21aiVwbB2E9whiAmG2NlvHiHf3k0=.pdf

ताराखोला गाउँपालिकाको निकासी कर र अन्य शुल्क संकलन सम्बन्धी सूचना !!!

७७/७८ 07/17/2020 - 11:22 PDF icon combinepdf-1.pdf

Pages