FAQs Complain Problems

सार्वजनिक सुनुवाई

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०८०-०८१ को दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनवाई प्रतिवेदन ८०/८१ 05/13/2024 - 11:36 PDF icon सार्वजनिक सुनवाई प्रतिवेदन.pdf
सार्वजनिक सुनवाई प्रतिवेदन प्रथम चौमासिक ८०/८१ 02/12/2024 - 10:36 PDF icon सार्बजनिक सुनुबाइ प्रतिबेदन प्रथम चौमासिक.pdf
ताराखोला गाउँपालिकाको आ.व. २०८०-०८१ को प्रथम चौमासिक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम । ८०/८१ 12/20/2023 - 11:37 PDF icon चौमासिक प्रतिवेदन.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९-०८० तेस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन । ८०/८१ 09/07/2023 - 15:42 PDF icon 123.pdf
आ.व. २०७९-०८० दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन । ७९/८० 05/10/2023 - 10:35 PDF icon 111111.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनवाई । ७९/८० 04/05/2023 - 10:26 PDF icon सार्वजनिक सुनवाई.pdf
ताराखोला गाउँपालिकाकाो आ.व. २०७९-०८० को प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन । ७९/८० 12/29/2022 - 11:56 PDF icon सुनवाई.pdf
ताराखोला गाँउपालिकाको २०७८-०७९ को तेस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन । ७९/८० 08/16/2022 - 11:54 PDF icon 5555.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम प्रतिवेदन । ७८/७९ 07/29/2022 - 09:57 PDF icon दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन.pdf