FAQs Complain Problems

ताराखोला गाउँपालिकाको पर्यटक स्थल घुम्टे लेक !!!

Read More

ताराखोला गाउँपालिकाको पर्यटक स्थल गाईघाट झरना !!!

Read More

ताराखोला गाउँपालिका (बागलुङ), धुर्कोट गाउँपालिका (गुल्मी), बन्दीपुर गाउँपालिका (तनहुँ) भगिनी सम्बन्ध स्थापना कार्यक्रम !!!

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9857623501
dbbhimal@gmail.com
उपाध्यक्ष
9847665160
bhimroka160@gmail.com

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
vikiranapal@gmail.com
9857661111
प्रशासकिय अधिकृत
gaireprakash43@gmail.com
9857661129
लेखपाल
paudelbasanta331@gmail.com
9846585339
ईन्जिनियर
hbrawal@gmail.com
9857688600
स्वास्थ्य संयोजक
dhyangeetn@gmail.com
पशु चिकित्सक अधिकृत
thesachinregmi@gmail.com
9865230716
सूचना प्रविधि अधिकृत
ito.tarakholamun@gmail.com rbhandari569@gmail.com
9867689847
सूचना अधिकारी
jitsunar20@gmail.com
9857624541
ईन्जिनियर
nepalidilip759@gmail.com
+977-9864420680

जानकारी